Bostadsrätt sedan 1800-talet

Bostadsrätt sedan 1800-talet

Redan på 1800-talet började de första bostadsrätterna komma i Sverige. Det var ofta föreningar, som genom medlemmarna sparade pengar för att sedan bygga en fastighet. Detta är något som är väldigt ovanligt idag. Idag bildas oftast bostadsrätterna genom att t.ex. hyresrätter ombildas från hyresrätt till bostadsrätt. Det är också vanligt när det byggs nya fastigheter att byggbolagen uppför byggnader som sedan blir en bostadsrättförening. Vid ombildning av en hyresrätt till bostadsrätt krävs det att 2/3 av de boende i hyresrätterna är med på ombildningen och godkänner föreningens nya plan för bostadsrätterna. I en del fall krävs det även att länsstyrelsen godkänner. Om man som hyresgäst inte vill köpa in sig i föreningen har man rätt att bo kvar i sin hyresrätt utan några ändringar, föreningen måste då enligt lagen överta skyldigheterna mot hyresgästen. När byggbolagen bygger bostadsrätter är det oftast de anställda som arbetar i byggbolaget som bildar styrelsen i bostadsrättsföreningen. Om man tänker efter lite så är det självklart inte som så att byggbolagen arbetar för att de boende som sedan skall äga bostadsrätterna i föreningen skall få det så bra som möjligt. Självklart handlar det om att maximera vinst för byggbolaget. Detta kan ibland leda till att månadsavgiften till föreningen ibland sätts väldigt lågt för att marknaden skall vara beredda på att betala lite mer för bostadsrätterna. Ibland leder det till att månadsavgiften höjs på väldigt kort tid. Det är därför viktigt att nogrannt läsa igenom den ekonomiska planen för föreningen.

Här kan du läsa mer om bostadsrätter.