Bostadsrätt ibland kallad insatslägenhet

 

Bostadsrätt ibland kallad insatslägenhet

Bostadsrätt är en en typ av boende där medlemmarna (de som bor i lägenheterna) har bildat ett kooperativ och äger därmed rätten att nyttja sin bostadslägenhet. Detta gäller under den tid man bor i lägenheten, alltså på obegränsad tid. Kravet är att man sköter sina förpliktelser mot föreningen som man är medlem i. T.ex. att man betalar månadsavgiften till föreningen. Viktigt att skilja på är att bostadsrättsinnehavaren äger inte fastigheten, alltså huset. Bostadsrättinnehavaren äger en andel i föreningen, det är alltså föreningen som äger fastigheten. Vid ägandet av en bostadsrätt har man ett andelstal i föreningen, och det är ofta andelstalet som styr prissättningen på månadsavgiften. Har man en liten lägenhet har man oftast ett lägre andelstal, medan om man har en stor lägenhet innehar man ett högre andelstal, vilket innebär att månadsavgiften blir högre på lägenheten. Andelstalet är alltså det tal som säger hur mycket av föreningens tillgångar och skulder man har del av vid innehav av en bostadsrätt.

När man säljer en bostadsrätt så är egentligen det rätta ordet att överlåta sin bostadsrätt. Alltså sin rätt att bo i bostadsrätten. En bostadsrättsinnehavare har också rätt att låta bostadsrätten återgå till föreningen. Om personen som äger sin bostadsrätt missköter sina skyldigheter mot sin förening kan faktiskt bostadsrätten förverkas, vilket innebär att man inte får bo kvar. Detta är ovanligt, men det händer och det innebär att föreningen då lägger ut lägenheten till salu på den öppna marknaden. Bostadsrättsformen är något som ständigt ökar i Sverige och sedan 1990 har antalet bostadsrätter i Sverige ökat med cirka 51%.

Läs mer här om bostadsrätternas bildande på 1800-talet.