Pantbrev

Pantbrev
Vad är ett pantbrev?
Ett pantbrev är ett bevis på en inteckning på en fastighet för att få

Köpa hus

Köpa hus
Skall du köpa hus? Oftast har man då tusen frågor som man vill ställa till någon som man li

Lagfart

Lagfart söks hos Lantmäteriet och det måste göras senast 3 månader efter den dag som handlingen som

Lagfartskostnader

Här kan du läsa mer om lagfartskostnader oavsett om det gäller din nya villa eller ditt torp.