När du säljer din villa är valet fritt om du vill ha en dolda fel försäkring eller inte.

Dolda fel försäkringar

Ska du ha en dolda-fel försäkring när du säljer din villa.

Dolda fel

Vad är ett dolt fel?
Ett dolt fel är ett fel som inte går att hitta vid en noggrann okulär besiktnin

Dolt Fel Bostadsrätt

Lagarna kring dolda fel i bostadsrätter och dolda fel i fastigheter skiljer sig åt väsentligt.

Husbock

Vid köp av en fastighet skall du alltid ta reda på om huset har skalbaggar eller husbock.

Fukt?

Olika typers fukt: Är det något som luktar illa eller konstigt?

Ett varningstecken på en fuktskada

Vad bör man göra när en riskbedömning skrivs i ett besiktningsprotokoll?

Då en besiktningsman i en steg 1 besiktning gör en riskbedömning på något t.ex.

Bra att tänka på vid besiktning av fastighet

Det är viktigt att tänka på att delar av huset som ej besiktigas av besiktningsmannen på grund av t.