Pantbrev

Pantbrev

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett bevis på en inteckning på en fastighet för att få banklån. När du skall ansöka om pantbrev får du hjälp av din bank för att söka det hos inskrivningsmyndigheten som sköts av Lantmäteriet. Lantmäteriet är en statlig organisation. Ett pantbrev är ett bevis på att det är inskrivet hos Lantmäteriet. Det finns både skriftliga pantbrev (vanliga på äldre bostäder som byggdes innan datorn fanns). Om du har ett skriftligt pantbrev kan du gå in till din bank för att göra om ditt pantbrev till ett datapantbrev.

Om du köper ett hus där det redan finns obelånade pantbrev och det täcker ditt lånebehov så behöver du inte ta ut nya pantbrev. Detta är dock ovanligt då oftast fastigheter stiger i värde med åren. (Dock inte alltid).

Banken brukar ta ut en avgift på 2% vid uttagande av nya pantbrev, sedan skall också Lantmäteriet ha 375 kronor per pantbrev då det hjälper till med det administrativa i processen. Det går inte att föra ett pantbrev till en annan fastighet och det är alltså knutet till den fastighet som pantbrevet tas ut till.

Normalt utför banken administrationen av pantbrev mot en avgift. Lantmäteriet tar en expeditionsavgift på 375 kronor per pantbrev. Pantbrevet kostar 2% av pantbrevsbeloppet. Pantbrevet är knutet till fastigheten och kan inte föras över mellan fastigheter.

Förr i tiden var alltså pantbreven skriftliga ungefär ett A4 papper. Det är ofta stämplat så att man kan se vart pantbrevet är uttaget, alltså i vilken bank. Idag är pantbreven elektroniska, alltså i datasystem så att alla banker kan se hur mycket pantbrev en fastighet har. Detta underlättar självklart väldigt mycket. Om du har ett skriftligt pantbrev så kan du konvertera detta till ett datapantbrev. Du kan ibland få hjälp av dina bank till detta.

Här kan du läsa mer om konvertering av pantbrev.

Här kan du läsa mer om lagfart.