Guide vid konvertering av skriftligt pantbrev till datapantbrev

Pantbrev

Om du har skriftliga pantbrev på din fastighet alternativt om det är skriftliga pantbrev på den fastighet du är intresserad av att köpa finns här en guide hur du skall gå till väga för att ansöka om konvertering av skriftligt pantbrev till datapantbrev.

I länken finner du mer information : http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Hantera-pantbrev/Konvertering-till-datapantbrev/ .