Husbock

Vid köp av en fastighet skall du alltid ta reda på om huset har skalbaggar eller husbock. I Sverige är vi relativt skonade av dessa skadedjur. Försäkringsbolagen och även andra avtal är ägare av hus skyddade mot stora ekonomiska förluster. Men det betyder ju självklart inte att man är helgarderad när man köper t.ex. en 1800-talsvilla. På sommarens varma och vindstilla dagar kan man ofta lyssna sig till om det finns några gnagare i huset. Husbocken gnager nämligen med ett svagt raspande ljud.

Finns husbock i hela Sverige?

Det är faktiskt bara i södra och sydöstra Sverige som vi har problem med husbock. I Norrland och västra Sverige finns ej detta skadedjur. Hussvamp är dock inte samma sak som husbock. Ett tecken på husbock är ca 5mm stora, ovala flyghål som är lite fransiga ganska stora spånor som är blandade med borrmjöl. Detta kan ha pågått i ca 10 år utan att det visar sig jättemycket. Trots detta kan skadorna vara väldigt stora. En husbock gnager sig nämligen igenom det mesta, kärnvirke och knaggar brukar dock klara sig.

Husbock sprider sig oerhört. En husbockshona kan ge ca 400 ägg och när de väl kläcks börjar de att borra sig in i träet. Husbock är det skadedjur som ställer till de mest kostsamma skadorna. Gammalt timmer är därför viktigt att kontrollera, de kan vara fullt med skador. Eftersom det är varmt under taket är det oftast här som skadorna kommer. Husbock trivs i värme och det är också på vinden och takbjälklaget som du enklast kan finna husbock.

Är husbock ett dolt fel ?

När det gäller om husbock är ett dolt fel så är det alltid en bedömningsfråga som i slutändan som med alla dolda fel hantera och bedöms i domstol. Men som köpare och spekulant av ett hus är rekommendationen att ta med sig någon på visningen som kan kika extra på dessa bitarna. För kostnaderna kan bli stora i efterhand. Ta reda på så mycket som möjligt innan ett köp. Om du inte själv har kunskapen så ta med dig någon som kan dessa bitar. T.ex. en snickare eller byggmästare.