Dolda-fel försäkringar

Dolda-felförsäkringar är något som ofta diskuteras i media.

Om du vill ha en dolda-fel försäkring när du säljer ditt hus kan det vara bra att veta vad en dolda-fel försäkring innebär och det går alltid att läsa mer om detta på tillexempel Anticimex eller Willis hemsida som jobbar med dolda-felförsäkringar.

En dolda-fel försäkring kan vara en bra trygghet efter att du sålt ditt hus då du får hjälp från försäkringsbolaget som ofta är Anticimex eller willis. Du får bland annat juridisk hjälp om du har tecknat en dolda-fel försäkring när du sålt ditt hus. Försäkringen gäller oftast i upp till 10 år som är det du har ansvar för när det gäller dolda-fel efter att du har sålt din bostad. Det går inte att ha en dolda-fel försäkring när du säljer en bostadsrätt då det inte finns något begrepp när det gäller dolda-fel i bostadsrätter.

Dolda fel försäkringar

En dolda-fel försäkring betalas oftast till försäkringsbolaget som en engångssumma och sedan gäller den i upp till 10 år, det är dock viktigt att du läser igenom försäkringsvillkoren innan du tecknar en försäkring. Det skall du alltid göra när du tecknar en ny försäkring oavsett om det är en försäkring till en bil, villa eller ett djur. En försäkring är viktigt att ha i de allra flesta fall och det finns säkert dem som har haft stor nytta av en dolda-felförsäkring efter att de har sålt sitt hus. Själklart finns det även dem som inte är så nöjda med sitt försäkringsbolag efter att skadan har uppkommit, men valet är upp till dig om du vill ha en försäkring eller inte. Om du inte är försäkrad får du dock klara dig själv.

 

Mer om doldafel kan du läsa här. 

 

Här följer några olika exempel på FEL i ett hus. Lägg märke till att felen inte behöver vara dolda fel. En del av dem är dessutom uppenbara fel i ett hus.

fuktBesiktning