Är det en risk att äga ett hus

Att äga ett hus är alltid en risk.

Det kan hända saker på marknaden som gör att din hus kan sjunka i värde, och tvärtom det kan också öka i värde.

Riskanalys:

1. Ett hus kan även få olika sorters problem. T.ex. fuktproblem, radonproblem, mögelproblem. Detta är säkert som går att åtgärda om du kontaktar personer som arbetar med diverse problem. I Sverige finns väldigt många duktiga hantverkare som kan hjälpa dig om du får en fuktskada i ditt hus. Rådet är dock att vara noggrann när du väljer entreprenör som skall hjälpa dig. Det går idag att noga ta reda på vad det är för företag som skall göra arbeten i ditt hus. Ett sätt är att t.ex. kolla upp bolaget på allabolag.se för att se hur företagets ekonomi ser ut.

Riskhantering:

Att våga ta risker vid ägande har på sikt alltid varit vinnande. Det viktigaste att satsa på är läget på huset eller fritidshuset. Ett bra läge står sig alltid. Fuktproblem eller liknande går nästan alltid att åtgärda, det handlar om tid och kunskap. Däremot kan det vara onödigt att åtgärda om ditt läge är så dåligt så att det inte lönar sig att reparera det om du inte skall bo där själv såklart. Men skall du köpa för att sälja är den enda risken att investera i ett dåligt läge samtidigt som att världsekonomin går dåligt.

En annan risk när du köper hus kan vara dolda fel. Detta är dock ett fel som du som köpare inte hittat när du noggrant undersökt huset innan du köpt det. Om du skulle bli utsatt för ett dolt fel som kan vara säljarens ansvar så är det inte alltid det är en jättestor risk för dig som köpare. Men en god riskanalys och tänk kring vad som kan göra huset kostsamt för dig så behöver det inte vara farligt att köpa ett gammalt hus. Det handlar om att söka kunskap om du inte har den själv innan du ger dig in i affären. Ett bra sätt kan vara att ta kontakt med en duktig byggmästare eller snickare för att få svar på de frågor som du har när du skall köpa ett hus.

Att inte göra en noggrann riskanalys innan du köper ett hus kan bli kostsamt. Däremot om läget är bra kan det bli mindre kostsamt för att det mesta går att åtgärda och betalar sig också ofta om läget är rätt. Är läget fel kan det som sagt bli mycket kostsamt. Därför är det viktigt att vara extremt noggrann i sin riskanalys. Om du inte har god förkunskap om hus, ta då kontakt med någon som du litar på som kan mer om hus.

 

Om du köper hus och renoverar är alltså riskanalysen viktigast att lägga kring husets skick. Läget skall du ha klart för dig redan innan du skall köpa är en bra rekommendation. Att köpa hus som renoveras kan vara bra i en tillväxtort där det är brist på bostäder. Det är självklart alltid viktigt att göra arbetena väl eftersom man är ansvarig för fel i ett hus som säljs i 10 år efter försäljningen.