Risk vid bostadsköp

Många anser att det kan vara förknippat med en hög risk att köpa en bostad i Stockholm eller bostad i Göteborg.

Det kan disskuteras på olika sätt. Allt har en risk i livet, det kan vara farligt att gå över ett övergångställe och jämfört med att köra bil eller åka buss så är nog att köpa en bostad i Stockholm en relativt låg risk. Det som skulle kunna vara risken är i sådana fall en ekonomisk risk. Men att köpa en bostad i Stockholm eller Göteborg måste nog ändå anses som en ganska liten ekonomisk risk. Men allt är ju relativt och det kan aldrig lämnas några garantier för att en bostad skall gå med plus när du skall sälja den. Men är du bara långsiktig och har ekonomi att kunna betala för din bostad så du inte blir tvungen att sälja den någon gång så kan man nog anse att det är ganska riskfritt att köpa en bostad i Stockholm. Däremot kan det självklart hända saker med världens ekonomi och liknande vilket kan göra att du kanske måste se ditt bostadsköp på lite längre sikt om det t.ex. blir en finanskris. Men som sagt är du bara långsiktig i ditt köp och har tänkt att bo där många år så är det nog ända ganska riskfritt, men som sagt det är egentligen ingen som vet. Men tittar man bakåt vilket är enklare än att titta framåt så har det för nästan alla säljare varit riskfritt om de bott i bostaden minst 20 år. Då kan man nog nästan hävda att det allra flesta har sålt med vinst och detta innebär alltså att det har varit riskfritt att köpa en bostad i Stockholm eller en bostad i Göteborg om man ser det på lite längre sikt.

Så kanske är det bara att köra igång och spara till kontantinsatsen för att kunna göra din bostadsaffär.