Risk vid bostadsköp

Många anser att det kan vara förknippat med en hög risk att köpa en bostad i Stockholm eller bostad