Fler tror på starkare bostadsmarknad

En del hävdar att bostadsmarknaden håller på att svalna, det är kanske dock helt felaktigt. Det är självklart väldigt svårt att veta, men det går att spekulera i.

I Sverige tror ca 61 % av alla människor att bopriserna kommer att stiga i år. Sedan tror ca 19% på en stillastående marknad och resten på en prisnedgång.

Bankerna får dock fler och fler förfrågningar på köp av bostäder och framförallt bostadsrätter på de som kanske skall sälja sin villa och köpa en bostadsrätt. Rekommenderat när du skall köpa bostad är kanske att tänka på att köpa ett rum extra istället för en 2:a då du kanske kan nå en större målgrupp som oftast är väldigt kapitalstarka efter de sålt sin villa, alltså pensionärerna.

Många tror dock att räntan på sikt kommer att öka, det säger att det borde vara köpläge nu, när räntan är låg och kanske skall du då låsa din ränta på längre sikt för att vara säker på att klara av det i längden, men också för att kunna amortera på ditt bolån som många banker idag även sätter som krav. Att inte amortera är dumt, för man vet aldrig vad som händer med världsekonomin, däremot kan det vara bra att ha lite lån om du är i arbetsför ålder. Detta för att kunna göra ränteavdrag på ditt boende, då kan du bo lite finare, men inte betala så mycket i ränta eller rättare sagt i skatt. Du får göra ränteavdrag på 30% årligen på din kostnad för ränta. Dock inte på din kostnad för amortering.