Tveksamhet till stark marknad i tillväxtregioner

Många i Sveriges hushåll börjar ifrågasätta hur priserna kan stiga så mycket på tillväxtregionerna.

Fler tror på starkare bostadsmarknad

En del hävdar att bostadsmarknaden håller på att svalna, det är kanske dock helt felaktigt.