Segregerad bostadsmarknad

En segregerad bostadsmarknad i Sverige

En av de större tidningarna i Sverige frågade ett antal mäklare i Malmö i anonyma intervjuer om det finns araber i området där de spelade att de skulle köpa bostad i.

Det blev självklart lite olika svar på frågan från de 10 utvalda personerna som fick svara på detta. Det som artikeln sa var att mäklarna kunde ibland säga saker som strider mot god etik enbart för att sälja bostaden. Självklart får aldrig en person i en yrkesroll, oavsett om man arbetar som vakt på ett uteställe, polis eller som fastighetsmäklare vara med och diskriminera andra människor. Detta är något som alla yrkeskårer arbetar emot, och så även mäklarsamfundet.

Som utgångspunkt skall en fastighetsmäklare agera på ett affärsmässigt sätt samt uppträde korrekt mot alla parter som är iblandade i en affär. Att agera på ett kränkande sätt i en affär eller att förstora fördomar är också självklart något som strider mot god fastighetsmäklarsed och som självklart inte är accepterat.  

Det är fastighetsmäklarinspektionen i Sverige som granskar våra mäklare. I den stora tidningen som publicerade artikeln togs denna arbetsgrupp upp och det blev stora skriverier. Men det kanske inte hade varit lika läsarvänligt om man t.ex. hade frågat en grupp poliser om vilka som bor i ett visst område? Eller en lärare vilka elever som är stökigast? Det finns rötägg som generaliserar inom alla branscher och det viktiga är att vi människor alla går samman och motsträvar diskriminering.

Självklart blir det stora skriverier när det handlar om en arbetsgrupp som har en viktig del i samhället. Ett boende är trots alla väldigt viktigt för alla människor. Detta är inget försvar till de mäklare som har uttalat sig på detta sätt. Det är självklart viktigt att alla människor i Sverige oavsett vad man arbetar med, jobbar för samma mål: att alla människor är just människor.

Kanske är det dags för våra politiker att ta tag i frågan så att alla kan känna att man trivs i sitt hem. Det är viktigt för alla människor att känna att man har en trygghet i sitt hem.