Prisuppgång

Kommer prisuppgången på bostäder i Sverige att fortsätta?

Detta är en otroligt svår fråga att kunna ge ett bra svar på men det går alltid att resonera kring frågan.

En del hävdar att om priserna fortsätter att stiga så som de gjort sista åren så kommer t.ex. en etta innanför tullarna i Stockholm att kosta över 10 miljoner kronor om 18 år. Alltså en etta på ca 30 kvm. Självklart är det ingen lag på att bostädernas priser kommer att öka och det är viktigt att veta om när man skall gå in i kanske sitt livs största investering, men samtidigt så stiger allt annat också i pris. Det är inte riktigt så att en liten mjölk kommer att kosta 8 kr om 18 år heller.

Människor i Sverige har blivit beredda att lägga lite mer pengar varje månad på sitt boende för att bo bra och trivas och det är kanske ganska sunt. Samtidigt så ökar lönerna i Sverige, men kanske inte så mycket som priserna på bostäder har gjort senaste åren. Det har också självklart att göra med att räntorna är låga och många har ett självförtroende att gå in i en affär för att säkra upp boendet för sin egen framtid och då kanske man är beredd att offra lite extra?