Lockpriser

Lockpriser

Under 2009 och 2010 var det stora problem i storstadsregionerna med lockpriser som gjorde många säljare men framförallt köpare arga när de skulle titta på en bostad. Det kunde vara 100 personer på visningen som sedan slutade 100% över begärt utgångspris. Detta var självklart roligt för säljaren, men en del köpare hade kanske åkt många mil och ställt sig in på att köpa bostaden för det begärda priset. Detta ledde till mycket problem innan branschen och detta var något som mäklarna i Sverige tittade på för att göra någonting åt. Det är liksom inte okej att flera hundra personer skall åka och titta på en lägenhet som inte ens säljaren kan tänka sig att sälja för det utannonserade priset. Dock skall man inte glömma bort att det i slutändan alltid är säljaren som bestämmer om de vill sälja sin bostad för ett visst pris eller ej.

För ett par år sedan försökte man komma åt problemen med lockpriser, och sedan acceptpriser infördes i augusti år 2011 så har antalet anmälningar mot fastighetsmäklare blivit mindre till antalet. Under 2013 är det endast två fastighetsmäklare som har blivit fällda för att ha använt sig av lockpriser, detta enligt statistik som kommer ifrån fastighetsmäklarinspektionen som granskar mäklare i Sverige. Detta har också lett till att det blir enklare för fastighetsmäklarna att sköta sina arbeten. Det blir ett mer seriöst arbete som utförs från kåren, det finns alltid en tanke bakom den värdering som är satt på det aktuella objektet och det är att det är säljarens accepterade pris. Detta leder självklart till ett större förtroende för fastighetsmäklare i Sverige.

Att kunna värdera en fastighet kräver att värderingsmannen eller mäklaren har god kunskap om orten som han/hon arbetar på. Under 2011 så infördes acceptpriser i Sverige för att motverka lockpriserna som framförallt fanns i storstadsregionerna. Det har alltså blivit en omvänd psykologi på fastighetsmarknaden efter detta infördes. Priserna på bostäder i Sverige har ökat efter detta, dock i lite mindre takt än föregående år. Som köpare av en fastighet eller en lägenhet är det ofta en trygghet att någon budar emot en själv. Annars går lätt tanken; är det ingen annan som vill ha det jag vill köpa. Mycket handlar om psykologi i fastighetsbranschen så som i många andra branscher som t.ex. börsen.  

Ibland säljs en lägenhet eller ett hus redan innan visning även idag efter att acceptpriserna har införts. Det är alltså svårt att i nuläget säga om det är köparens eller säljarens marknad på fastighetsmarknaden. Däremot kan man säga som så att utbudet på bostäder är idag ganska litet i Sverige vilket talar för att det är säljarens marknad. Kvadratmeterpriserna i storstadsregionerna fortsätter också att slå nya rekord vilket också talar för att det är säljarens marknad. I Sverige finns en stor bostadsbrist och efterfrågan på fina boenden finns av alla människor i Sverige.

Ser man sin bostadsaffär på sikt så är det oftast en väldigt bra affär att våga investera i ett boende istället för att hyra. Hyr man en lägenhet och renoverar i den så går pengarna i slutändan till hyresvärden och inte dig själv som individ, och det talar också för att man skall köpa sin bostad