Lagfart

Lagfart söks hos Lantmäteriet och det måste göras senast 3 månader efter den dag som handlingen som slutför ditt husköp har skrivits. Alltså efter du har skrivit köpebrevet. Din bank hjälper dig oftast med att ansöka om lagfart på din nya fastighet.

Det är inte bara vid köp det skall ansökas om lagfart. Det gäller av vid gåvobrev, byteshandling, bodelningshandling samt arvskifteshandling.

Expeditionskostnaden vid ansökan om lagfart är i dagsläget 825 kr samt stämpelskatt på 1,5% av köpeskillingen.

Här kan du läsa mer om lagfartskostnader.