Fukt?

Olika typers fukt: Är det något som luktar illa eller konstigt?

Ett varningstecken på en fuktskada kan vara t.ex. lukten från en fuktskada. Detta känner man oftast från ett dolt utrymme dit ögat inte kan nå utan något ingrepp av olika slag.

Men självklart är det inte så att ALL lukt är sådan lukt som gör att du har mögel eller fuktskador i ditt hus. Några av de vanligaste lukterna finns här nertill:

  1. Jordlukt, detta luktar som en gammal potatiskällare eller en jordkällare. Det kan vara en indikation på att det finns en fuktskada. är en frän och stickande, lätt irriterande lukt. Kan vara en indikation på fuktskada.
  2. Mögellukt har en annan karaktär och kan vara irriterande och stickande. Detta kan vara ett tecken på en fuktskada.
  3. Champinjonlukt känner man vid kraftiga angrepp av den äkta hussvampen. Om hussvamp slits sönder känns en kraftig unken och äcklig lukt. Saneringsföretag borde i detta fall kontaktas omgående.
  4. Avlopp, beror ibland på avloppsskador. Men i de flesta fall handlar det om otäthet i golvbrunnar och anslutningar från tvättställ, tvätthoar, diskbänkar osv. I vanliga fall är detta avlopp som används väldigt sällan. Detta är oftast inte en fuktskada utan mer en indikation på uttorkning.
  5. Träskyddsmedel (målas eller strykes på) luktar som kemiskt, mögelliknande lukt. Är ofta inte en fuktskada, förekommer dock på ställen risk för fukt.
  6. Tryckimpregnering från främst 1970-talet luktar mögellikt, fast lite mer stickande, torrt som fuktigt. Kan vara en indikation på fuktskada.
  7. Fuktskadat mattlim har en kraftig, plastig och samtidigt unken lukt Kan vara en indikation på fuktskada.
  8. Linoleummatta, luktar gammalt, unket och instängt.  En våttorkad linoleummatta luktar kräkning eller ännu värre medan den torkar. Mattan är då skadad i ytskiktet och vatten har trängt ner och linoljan har härsknat. Kan ge luftvägsbesvär. Förkommer i alla utrymmen där mattan finns. Kan vara en indikation på fuktskada.
  9. Gamla hus luktar ofta instängt och ej vädrat. Det beror ganska ofta på att gamla material finns i byggnaden och att det är bristfällig ventilation i byggnaden efter som man inte alltid visste hur man skulle bygga förr. Det finns sällan synliga skador utan det som luktar är t.ex. väggskivor, korkmattor osv. Är ofta inte en fuktskada utan att det är gammalt.

Läs mer om vad du skall tänka på vid besiktning av fastighet.