Bygglov

Bygglov är något som krävs när du skall bygga ut ditt hus eller bygga till ditt hus eller bygga nytt hus. Om du ska göra större ändringar i ditt hus så kan också bygglov krävas. T.ex. om du gör något i trädgården kan det också behövas som en mur eller ett plank av större modell. Det är alltid byggnadsnämnden för respektive kommun som tar ställning till om du får bygglov eller inte. Så innan du börjar bygga, ta alltid kontakt med just din kommun. Det går inte att komma i efterhand och hävda något man läst på internet. Går du till din kommuns stadsbyggnadskontor får du ofta en god hjälp av dem som arbetar där.

Det krävs alltså bygglov för nya byggnad och tillbyggnader. Det spelar ingen roll om man bygger uppåt på ett befintligt hus eller åt sidan. Det räknas till och med som en tillbyggnad om du glasar en ett uterum som inte är inglasat sedan innan. När man ska ta bort en byggnad så krävs faktiskt också oftast rivningslov eller ett bygglov.