Avskrivningsmetoder vid nybildande av bostadsrättsföreningar

Avskrivningsmetoder vid nybildande av bostadsrättsföreningar

Det har senaste dagarna varit omdiskuterat kring avskrivningarna som görs vid bildande av nya bostadsrättföreningar. Det kan vara bra att förtydliga detta ämne litegrann.

Praxis på avskrivningarna har tidigare varit 100 år i bostadsrättsföreningar. Nuförtiden har det mest använts progressiva avskrivningar, men skulle det bli ändring på detta och sedan ändras till linjära avskrivningar skulle det kunna innebära höjda avgifter för de som köpt bostadsrätt, vilket kanske inte alla är riktigt medvetna om när man går i sin bostadsrättaffär. Det är dock självklart viktigt att om man skall köpa en ny bostadsrätt kolla upp vad för förening det handlar om och dess ekonomi.