prisuppgång

Det har sedan ett år tillbaka varit en prisuppgång på nästan 20-25 procent enligt mäklarstatistik i Luleå. Luleå är också den stad som har mest klick per dag per objekt. Detta kanske går att förklara genom att det är en högskolor med många ungdomar som söker boende och klickar runt mycket på hemmet. Andra orter som är populära att söka på är självklart Stockholm, Malmö och Göteborg.