Bluff på bostadsmarknaden

Det är viktigt att tänka till innan du köper din bostadsrätt och det kommer nog att behöva lagstiftas en hel del inom byggsektorn. Det senaste är att mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken har gått ut och kräver nu alltså krav på översyn av dagen bostadsrättslag. Det finns faktiskt stora brister inom detta område och det behövs en stor översyn så att spekulanter och konsumenter kan veta vad de skall köpa.

I många fall så har husen till bostadsrättsföreningar placerats i dotterbolag så att den ekonomiska planen inte har kunnat redovisas på ett korrekt sätt mot speklulanter vilket också har påverkat bostadsrätternas pris positivt, alltså gjort dem dyrare då personen som skall köpa bostadsrättsandelen inte har kunnat veta hur stor andel de faktiskt köper av föreningens lån.

När du skall köpa en nyproducerad bostadsrätt som ofta görs i de större städerna som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Växjö, Örebro och liknande städer är det viktigt att du som spekulant och köpare läser på den ekonomiska planen och mer information om årsredovisningen innan du köper en nybyggd bostadsrätt.