Låga räntor gör börsen och fastighetsmarknaden stark

Många hävdar just nu att börsen är stark just på grund av att ränteläget historisk sett är lågt och