Tveksamhet till stark marknad i tillväxtregioner

Många i Sveriges hushåll börjar ifrågasätta hur priserna kan stiga så mycket på tillväxtregionerna.