Tveksamhet till stark marknad i tillväxtregioner

Många i Sveriges hushåll börjar ifrågasätta hur priserna kan stiga så mycket på tillväxtregionerna.

Hyresrätter

Nu byggs det i Stockholm igen, många hävdar att det byggs för lite men en del hävdar att det bygg