Radon

 Radon
Radon är en gas som bildas genom att uran faller sönder och är radioaktiv gas som är färg- och luktlös. Tobasrökning är den vanligaste orsaken till cancer i lungorna. Radon är nästkommande.
Att ha förhöjda värden av radon i sitt hus är inte speciellt bra för en människas hälsa. Därför görs ofta radonmätningar på skolor och förskolor. Mätperioden för radon är på vintern. Mellan 1 oktober till den 30 april kan man mäta radon. Detta göra i form av en långtidsmätning som utförs under minst 2 månader. Socialstyrelsen i Sverige har satt ramar att riktvärdet för radon inomhus skall vara max 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Korttidsmätning av radon går att göra hela året runt. Men ger dock en mindre hänvisning av värdet på radon. Det enda kända effekten på hälsa som påverkas av radon är lungcancer. Radon skapar ca 500 fall av lungcancer per år. Risken ökar om man är rökare och bor i ett radonhus avsevärt. Radon finns överallt i marken, med några få undantag i mer eller mindre koncentrerade former. Radon kan sugas in från marken in i huset. Det finns även material som blå lättbetong som kan ge förhöjda radonvärden. Radon kan även finnas i dricksvattnet.
Radonmätning går att utföra med långtidsmätning av radon eller korttidsmätning av radon.