Försäkring attefallshus

Funderar du på att bygga ett attefallshus efter den 2 juli då lagen om dessa hus går igenom?
Ett attefallshus får vara max 25 kvm och får inredas som permanentboende och får byggas utan bygglov på din fastighet.  Detta kommer att leda till en mängd nya hus på tomter runt om i Sverige.
Men hur fungerar det då med försäkringen på Attefallshusen?
Tidigare när det var tillåtet att bygga endast 15 kvm på din fastighet som kallas friggebod har det på de flesta försäkringsbolagen omfattas av hemförsäkringen, det har dock skiljt från försäkringsbolag till försäkringsbolag, men i de flesta fall har en hemförsäkring även innefattat friggebodar och mindre byggnader på din fastighet. Det gäller dock att vara noggrann och läsa igenom villkoren på just din hemförsäkring.  Det kan även vara bra att stämma av med lite olika försäkringsbolag när det gäller kostnaden för försäkring på ett attefallshus.
När det gäller Attefallshusen som kommer att ha en högre boendestandard är en friggebod så kommer troligtvis försäkringsbolagen se lite annorlunda på detta och det kommer i de flesta fall att krävas en tilläggsförsäkrkng på ditt attefallshus. Innan du kör igång bygg nationen av ett attefallshus kan det vara bra att stämma av med ditt försäkringsbolag om hur mycket din försäkring täcker på din friggebod eller ditt attefallshus.
Har man t.ex byggt ett attefallshus med vatten och avlopp så kan det vara väldigt intressant att veta vad just din försäkring omfattar om det skulle bli problem i din nybyggda fastighet.
Ett attefallshus är viktigt att ha en heltäckande försäkring så att du kan få hjälp om det skulle hända ditt attefallshus någonting eller om det t.ex skulle brinna upp. Att ha en bra och heltäckande försäkring till din villa, ditt hus, ditt torp och attefallshus är viktigt om det skulle inträffa dig något som dunet har räknat med när du bygger ditt attefallshus. Det är också viktigt att tänka på vilken försäkring du skall ha under tiden när du bygger ditt attefallshus.
Det är viktigt att vara påläst och innan du börjar bygga ditt attefallshus måste du stämma av med ditt försäkringsbolag angående försäkring för attefallshus och permanentboende på din fastighet.
Köper du ett attefallshus som någon snickare ska sätta upp och spika ihop åt dig så kolla upp vilken försäkring du har till uthusbyggnader och vad som gäller om det skulle inträffa ditt attefallshus någonting oväntat.