Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare i Sverige

Fastighetsmäklaryrket är sedan 1984 ett reglerat yrke av svenska staten. De enda som har behörighet att förmedla fastigheter i Sverige är advokater och fastighetsmäklare. En mäklarutbildning måste vara på 120 hp samt 10 veckors praktik samt att mäklaren har en ansvarsförsäkring. För att bli registrerad fastighetsmäklare måste man registrera sig hos fastighetsmäklarinspektionen.

Under 2012 fanns det ca 6700 registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Det är väldigt få av firmorna som har över 20 anställde. De stora byråerna har dock det på vissa orter.

Som fastighetsmäklare skall man tillvarata både säljarens och köparens intressen. En mäklare skall agera opartisk mellanman. En mäklare får aldrig undanhålla viktig information för en köpare, t.ex. när det gäller fel i fastigheten.

De sista åren har ett antal nätmäklare registrerat sig. De pressar priserna, men däremot kan man då fråga sig hur servicen för kunden blir? Hemverket är ett exempel på en nätmäklare.