Dränering

En teknisk livslängddränering brukar man säga 25-30 år. Är detta då sagt att man måste byta ut dräneringen efter 25-30 år?

Överlag kan man säga att hus som är byggda på 70-talet och tidigare oftast har en felaktigt utförd dränering, det vill säga att husen saknar ett fulgott fuktskydd.

Om man anlitar en duktig entreprenör idag kan en dränering ha en teknisk livslängd på minst 50 år! En seriös entreprenör lämnar dokumentation och bilder på sina arbeten så de kan inte fuska.

Det bästa sättet om man inte är insatt i byggbranschen är att kontakta en fackman för att få information och råd angående dräneringen av just ditt hus.

Så kollar du om du har en sämre dränering:

Har du putsslätt på insidan av din källaryttervägg? Vilken höjd är det isåfall i?

Har du mörka områden vid hörnet av din källaryttervägg?

Finns det några lövsilar på husets stuprännor?

Sitter putssläppet på den bärande innerväggen i nederkanten?

Har du en påreglad vägg med isolering kan du även göra ett provhål för att kontrollera. Gör hålet så stort så du kan göra ett lukttest genom att sticka in ett finger och sedan lukta på det.

Är lutningen in mot huset eller ut från huset?

 

6. Många hus med fasadsten och då framförallt kalkstensfasad, (allmänt kallat för Mexisten) har ytterligare ett problem. Kontrollera att fet finns en avrinningspapp under det understa skiftet.7. Är lutningen på marken in mot huset istället för ut från huset?