Bygga Attefallshus 2015

Det finns massor av nya ritningar och tankar när det gäller Attefallshusen som bara blir mer och mer

Attefallshus

Det äldre uthsbodarna i Sverige har ofta kallats för friggebodar.