När du säljer din villa är valet fritt om du vill ha en dolda fel försäkring eller inte.