Vanliga anmärkningar i ett besiktingsprotokoll

Här tänkte vi gå igenom lite kring vilka anmärkningar som är relativt vanliga i ett besiktningsprotokoll på en fastighet.

Äldre dränering: Brukar det stå när dräneringen runt huset är äldre än 30 år. Detta innebär dock inte att dränering är helt kass. Viktigt är att titta extra på markförhållandena runt huset om man eventuellt måste gräva en nya dränering runt huset.

Badrum- med äldre standard. Detta innebär att besiktningsmannen kan inte lämna några garantier för badrummet då det är av äldre standard. Det innebär dock inte att man måste göra ett nytt badrum. Kanske passande att installera en duschkabin eller liknande då tätskiktet kanske är av äldre standard, och då är det risk för fuktskador.

Här kan du läsa mer om besiktningar.