Vad bör man göra när en riskbedömning skrivs i ett besiktningsprotokoll?

Då en besiktningsman i en steg 1 besiktning gör en riskbedömning på något t.ex. fuktfläck i källarplan bör man som köpare ta kontakt med en hantverkare för att ta reda på vad kostnaden är att åtgärda detta fel. Som spekulant och köpare när man vet om felet som skrivs i besiktningsprotokollet är man alltid skyldig att vidare utreda hur stort felet är eller kan bli. Därför är det viktigt att ta in en sakkunnig person som kan ge dig som köpare svar på dina frågor. Detta gör en sakkunnig genom en teknisk undersökning, vilket också är bra för dig som köpare att veta hur du sedan skall kunna sköta och vårda ditt hus i framtiden.

 

Ett exempel på ett dolt fel:

Om säljaren gör en utfästelse att dränering är gjord för 1 år sedan runt hela huset skall man som köpare kunna förvänta sig att detta fyller sin funktion. Om däremot dräneringen är gjord 1952 när huset byggdes kan man inte som köpare förvänta sig att den fyller dagens krav på en god dränering. Man räknar efter en teknisk livslängd och en dränering har enligt vissa praxig en teknisk livslängd på 25-30 år och man kan därför inte förvänta sig att den är perfekt på ett hus byggt 1952. Bedömningen av ett dolt-fel görs alltså av husets ålder, skick och byggkonstruktion.

 

Vid köp av bostadsrätt gäller andra regler.