Vad är det som gör att skog i princip alltid ökar i värde?

Vad är det som gör att skog i princip alltid ökar i värde?
Detta är självklart en omöjlig fråga att