Bra att tänka på vid besiktning av fastighet

Det är viktigt att tänka på att delar av huset som ej besiktigas av besiktningsmannen på grund av t.ex. ett snötäckt tak ej går att åberopa som ett dolt fel i efterhand om besiktningsmannen har gjort en riskbedömning av just denna del. Går inte besiktningsmannen upp på taket på grund av att det kan vara fara för honom så har du som köpare inte uppfyllt en noggrann undersökning av taket. I försäkringssynpunkt utgår man då istället från vad som borde upptäckts om denna undersökning hade gjorts. Det är alltså inte undantaget i försäkringen.

 

Ett dolt fel kan vara av så pass allvarlig betydelse att en köpare kan ha rätt att häva köpet. Som köpare skall man då kunna hänvisa till att felet är så pass stort att man inte skulle köpt huset om man visste om felet. Om felet skulle anses vara ett dolt fel har man som köpare rätt till en nedsättningen av köpeskillingen. Ersättningen blir alltså avdraget från den ursprungliga köpeskillingen till det pris det skulle varit om man visste om felet vid köpet. Det innebär alltså att ersättningen kan vara mindre än kostnaden för att åtgärda det dolda felet. Detta för att en reparation av ett dolt fel innebär väldigt ofta att man måste gå in på större delar av husets inre för att åtgärda det dolda felet.

 Vad bör man tänka på vid besiktning i fastighet?

Här kan du läsa mer om dolda fel i bostadsrätt.