Rot avdraget

Rot avdraget har beslutats att sänkas från 50% till 30% den 1 januari 2016.