Ränta

Ränta
Ränta är något som betalas för att man får låna pengar. T.ex.