Prisökning på hus

Prisökning på hus
Senaste tre månaderna har husen stigit med ca 1 procent.