Prisuppgång

Kommer prisuppgången på bostäder i Sverige att fortsätta?
Detta är en otroligt svår fråga att kunna