Ränteläget

Ränteläget börjar bli mer och mer intressant och i nuläget får man nog säga att det är ganska ointressant att ha sina pengar på banken när Riksbanken har sänkt till -0,25%.

Redan i veckan som gick så sänkte bland annat Handelsbanken sin ränta och det skall bli roligt att se hur de andra bankerna kommer att göra under veckan. Kanske kommer de att följa efter och också sänka sin ränta så att hushållen får mer pengar över. Bostadspriserna har under 2015 gått uppåt och det ser ut som att det kommer att få en fortsättning under 2015. Det är dock svårt att se hur utvecklingen kommer att ske under året när det gäller bostäder och försäljningen av hus och villor i Sverige.

Det har alltså varit en prisuppgång i Sverige under 2015 och nästan över hela Sverige. Att äga sin bostad har historiskt sett varit väldigt bra i ett land som ständigt utvecklas och går framåt, så ta dig in på bostadsmarknaden redan nu om du kan.