Pantbrev

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett dokument som används som en säkerhet för lånen i en fastighet. Pantbrev är något som de flesta tar ut på sina fastigheter för att kunna låna hos olika kreditgivare. Så kallade gravationsbevis utfärdas på fastigheten så att kreditgivarna kan veta vilka pantbrev som är uttagna på en fastighet.

För att ta ut pantbrev på en fastighet måste man vara lagfaren ägare. (Läs mer om lagfart).

Bottenpant, den som är kreditgivare till bottenpantbrevet är också den som har först rätt till sina pengar om fastigheten t.ex. på grund av att ägaren inte betalar sina lån måste säljas.

För hade man skriftliga pantbrev på eleganta och fina papper, ofta stämplade med fina frimärken. Idag ligger pantbreven oftast i dataregister. Alltså datapantbrev, som administreras av Lantmäteriet. Skriftliga pantbrev bör göras om till datapantbrev. Be din bank om hjälp med detta.

Vad kostar det att ta ut nya pantbrev?

Ett pantbrev ligger på 2%. Plus en administrationskostnad på 375 kr.  Alltså ett pantbrev på 100.000 kr kostar 2.275 kr. Ett pantbrev kan inte föras över mellan olika fastigheter, det är alltså knutet till en fastighet.