Lagfart

Lagfart

När du antingen fått eller köpt en fastighet så måste du ansöka om lagfart. Detta gäller även om det har skett genom ett arv.

Lagfart söker köparen/arvtagaren/gåvotagen hos lantmäteriets inskrivningsmyndighet för att bli registrerad som fastighetens rätta ägare. I de allra flesta fall söks lagfarten av köparen, ofta hjälper köparens bankman till med detta. För att ansöka om lagfart behövs originalhandlingar som t.ex. köpebrev, eventuell fullmakt och eventuella makemedgivanden. Mer information om ansökan av lagfart finns hos Lantmäteriet.

Expeditionskostnaden som Lantmäteriet tar för ansökan om lagfart ligger på 825 kr. Stämpelskatten som man betalar när man köpt en fastighet ligger på 1,5% av köpeskillingen på fastigheten. Om en fastighet kostar 1 miljon kronor så är alltså kostnaden för lagfart 15.825 kr (15.000 kr+825 kr).