Hur ska du försäkra ditt torp?

Hur skall du försäkra ditt sommartorp?

Ska man försäkra sitt torp lika mycket som man försäkrar sin villa eller sin bostadsrätt om det är en sommarstuga? Det är säkert en fråga som du har ställt dig många gånger.

Det är viktigt att ha fullvärdesförsäkring på dina byggnader, alltså torpet. Detta på grund av att du får hela husets värde tillbaka vid t.ex. en brand, och försäkringsbelopp för ditt lösöre i huset. Det finns en rad olika försäkringsbolag som har särskilda fritidshusförsäkringar där man själv för välja värdet för t.ex. sitt lösöre. Detta är att rekommendera för att annars blir det en schablonsumma som finns i din hemförsäkring.

Då kanske frågan du ställer dig direkt; Det torpet du äger kanske är ett 1800-talstorp med unika detaljer, hur blir du då ersatt för det ifall torpet brinner ner?

Det är då viktigt att när du tecknar försäkringen, då skall du säga till din handläggare att din hus är unikt. Ta eventuellt med dig bilder på det eller be handläggaren komma och titta på ditt torp. Ifall försäkringsbolaget bedömer att ditt hus är unikt så kan du oftast teckna en tilläggsförsäkring. Alltså en tilläggspremie där du betalar för att torpet är unikt. Skulle det då brinna ner så kan du få det uppbyggt efter dåtidens charm och metoder. Har du inte den så ersätter oftast försäkringsbolaget med en nytt hus byggt efter dagens krav, former och bestämmelser.

Ska man ha försäkring mot skadeinsikter i sitt fritidshus?

Det är självklart också en avvägningsfråga. I vissa områden i Sverige är det mer vanligt med skadedjur och i de fallen får man oftast betala en tilläggspremie för detta. Mer om vilka områden som är extra utsatta kan du läsa här. Men de flesta torp är i grunden försäkrade mot husbock och hästmyra.

Vad ställs det för krav när det gäller lås och säkerhet i ett fritidshus?

Det är olika från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Vissa godtar att det enbart är låst i någon form. Medans en del rekommenderar bättre lås. Det första är det vanligaste. Men för din egen säkerhet rekommenderar vi ett bra lås som är godkänt.

Är det värt att försäkra lösöre i ett fritidshus?

Svaret på den frågan får du ställa dig själv. Alltså är det värt att försäkra de saker du har i torpet? Om du tycker det så uppge till ditt försäkringsbolag hur mycket du tycker det är värt så kan de försäkra det. Glöm ej att saker som t.ex. gräsklippare, spadar och trädgårdsverktyg som ofta kostar en slant är lösöre.