Försäkring av bostad

Försäkring av bostad

Glöm ej att försäkra din villa, lägenhet eller ditt torp. Utan försäkring på sin fastighet kan de få enormt stora ekonomiska och psykologiska bekymmer. Nedan finns tips på vad du skall tänka på när du försäkrar till exempel ditt torp. I en villaförsäkring täcker skador på ditt hus och din trädgård. Viktigt är att alltid noga läsa igenom vilka villkor som gäller för den aktuella försäkringen. En villaförsäkring täcker normalt sett dina ägodelar både i och utanför huset. Även ibland när du är på resa, hamnar i rättstvist eller krävs på ett skadestånd.

Har du precis köpt hus så är det viktigt att du har ordnat en försäkring redan innan tillträdesdagen. Alltså den dagen du får nycklarna till huset. Det är då du tar över ansvaret för huset. Kontakta alltså ett försäkringsbolag så fort du har skrivit köpekontrakt på fastigheten!

Hur ska du försäkra ditt torp?