Bostäder i Kina

Bostäder i Kina

Kina är ett otroligt växande land. I Kina byggs ca 36 miljoner public housing (allmännyttiga bostäder) som skall vara klara till 2015. Det är ungefär lika många bostäder, som hela Tysklands befolkning. Men i Kina är detta bara en liten åtgärd för att hjälpa till att stabilisera den kinesiska fastighetsmarknaden.

Syftet med att bygga dessa 36 miljoner bostäder är egentligen två:

1. I låg och mellanklassbefolkningen skall missnöjet dämpas, det skall bli enklare för dem att hitta en bra hem för mindre pengar än vad det kostar idag.

2. Stoppa fallet som pågår inom byggsektorn idag i Kina. Eftersom bopriserna har fallit sista åren, och det hotar kinas tillväxt kraftigt.

Senaste tiden har många rapporter världen över pekar på en avmattning av tillväxten i Kina, eftersom byggsektorn och exporten från landet står inför väldigt stora utmaningar.

Frågan är då om detta mega projekt med bostäder i Kina kommer att ge en bra effekt och säkra tillväxten i landet?

Självklart finns det många frågetecken till detta. Ett så här stort projekt drar med sig mycket fusk och frågetecken. I första skedet kan det vara osäkra siffror om antalet bostäder som skall byggas.

Till att börja med finns det misstankar om falska siffror angående antalet nybyggda lägenheter. Risken är att det blir bad loans som sedan inte kommer att kunna betalas tillbaka av dem som faktiskt skall bo i lägenheterna och i slutändan blir det de statliga stora bankerna som får stå för skulden.
Men förhoppningsvis kan detta stora projekt hjälpa Kina att utveckla sin bostadsbrist för en stor mängd av människor i landet Kina.